Svet-Stranek.cz
Astrofotografie - Jan Filip

Astro PC - WIN 10:Amatérská astrofotografie

Astro PC - WIN 10

Sepsal jsem zde pár problémů, na které jsem narazil při tvorbě mini PC z desky UP Board. Nezabývám se zde kompletní instalací, předpokládám základní znalosti instalace OS Win 10, stejně tak základy v Linuxu.

Tento článek navazuje na:
http://astrofoto.freepage.cz/alternativa_eagle/


Instalace Win 10Obr. - pohled na testování soupravy, před zkrácením kabelů

Win 10 se nainstaloval korektně, až na sběrnici Gpio

Je nutné nainstalovat ovladač manuálně. V základním režimu se to ovšem nepodaří, je nutné počítač přepnout to testovacího režimu.

Licence Win 10

Pokud chcete ušetřit i několik stovek korun, vylatí se kouknou po tzv. druhotné licenci. Podle Směrnice 2009/24/ES – Článek 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 1, je možné tuto licenci nadále používat. 

Testovací režim

stisknout Win+R

zadat do příkazové řádky cmd

Bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON

následně provést restart. Po naběhnutí Win 10 bude na ploše zobrazen nápis Testovací režim. Pak se již dají nainstalovat příslušné ovladače. 

Po nainstalování postupovat úplně stejně, akorát příkaz v cmd bude:

Bcdedit.exe -set TESTSIGNING OFF

Nezapomenout provést restart.


Sdílení (zrcadení) plochy

K zrcadlení plochy doporučuji program VNC, ten je schopen plochu zrcadlit i v místní síti, bez přístupu na internet.


Bohužel, při zapojení USB zvukového modulu, se zvuk nepřehrává při přístupu ze zařízení Android a MAC. 


Vypínání Win 10

Některé programy brání ve vypnutí Win. To může být v terénu docela problém. Bylo nutné vytvořit soubor .bat a v něm mít příkaz 

shutdown /s /t 20

Pozor ale při jeho používání. Na tvrdo ukončí běžící aplikace,veškeré neuložené procesy budou ztraceny.

Přesunout soubor třeba do Program Files, vytvořit zástupce na plochu, přiřadit vhodnou ikonu.

Program lze na vlastní nebezpečí stáhnout zde:

(soubor používáte na vlastní riziko a zříkám se jakékoliv odpovědnosti za případné škody jím způsobené)

Nutné po stažení ověřit součet Md5

27bbfaeb24699156b0653c3b25a8f091

Součet lze ověřit on-line na adrese:

Pokud součet nesouhlasí, byly v souboru provedeny změny a důrazně doporučuji nepoužívat. 


Problém s PoleMaster

V kombinaci s VNC se ovládací okno nezobrazovalo správně. PoleMaster je třeba spouštět v  pouze 8 bitovém režimu (256 barev). Pravé tlačítko myši - vlastnosti.

Dobře napsán návod na použití PoleMasteru je zde:


Hotspot z RPI 3

(Pozor: od roku 2022 již toto řešení je zastaralé)


Postupoval jsem dle návodu zde:

akorát s několika úpravami. Program Raspbian jsem nainstaloval ve verzi pro desktop. Soubor wpa_supplicant.conf se mi nepodařilo editovat a doplnit do něj napsané hodnoty, nicméně vše funguje i bez toho.


Obr. - Hotspot z RPI, zde nabootováno do Raspbian

Systém nenačítám na plochu ale končím ve CLI.  Je nutné spustit raspi-config. Z Raspbianu spustit terminál, zadat příkaz sudo raspi-config, prohrabat se nabídkou a zvolit bootování do CLI. Nezapomenout na rozšířit systém na celou SD kartu. Je to funkce Expand Filesystem. RPI 3 je v textovém režimu stabilní a náběh je velice rychlý.

Stránky projektu:

Výhodou tohoto řešení je pevná IP adresa. Bohužel jsem nenalezl obdobný program se kterým bych byl spokojen i na PC. Buď nefungoval s pevnou IP nebo nebyl zdarma. Nevýhodou je, že přibylo další zařízení k napájení, výhodou je opravdu velká vzdálenost, na kterou se jde připojit.

Po naběhnutí Raspbianu spouštím příkaz Htop, nutno editovat sloubor:
~ /.profile
v domovské složce. Pokud není zobrazena, stisknout kombinaci CTRL+H, tam zadat příkaz Htop, uložit a restart, po naběhnutí htop je možné provést jeho konfiguraci, ta se ukládá automaticky. Pokud v systému není Htop nainstalován, postupujte dle návodu zde:

Při běhu je nejdůležitější mrknout na proces dnsmasq. Vytížení ve špičce může dosahovat i 60%, v režimu CLI. V konečné verzi mám přidán PiTFT 2,2" 320x240 HAT displej, tutoriál jak instalovat je zde:


Obr. - Spuštěn příkaz Htop, změněna rotace displeje, tak aby přívod napájení byl nahoře

Po instalaci lze i nadále využívat HDMI port na RPI. V případě nutnosti spuštění grafického režimu, v terminálu zadat příkaz startx

Pokud jsou problémy s napájením, je třeba zvolit jiný typ měniče, třeba na regulovatelný a na něm nastavit 5,1V místo 5V. V některých případech totiž na přechodových místech dochází k úbytku napětí a pak RPI hlásí podpětí.Další možností je, zvolit vhodné napájecí kabely. Mezi námi, toto považuji za jeden z neduhů RPI a situace se nezměnila ani s příchodem RPI 4.

Celá kopie SD karty s tímto projektem se nachází zde:

Kontrolní součet:
ffe163eeabbd344fdfc0a1a84968fa87

Nezapomenou změnit název Sítě a Heslo.

Pro heslo k rozbalení a k heslu k připojení k síti, mě kontaktujte.

Výchozí název sítě: raspi-Jan
Výchozí IP adresa pro administraci:
10.3.141.1
jméno: admin
heslo: secret

Pozor, obraz má 3,35 GB, k obnově použít nástroj HDDRawCopy1.10. Původní systém byl na 16 GB kartě. Nezapomenout po instalaci ji rozšířit

V případě nutnosti převést obraz do formátu .img, stačí použít znovu HDD Raw Copy, soubor s příponou .imgc vyberte jako zdroj, jako cil vyberte raw image (dd image) a program vám obraz disku dekomprimuje do souboru s příponou .img, který už by měl byt čitelný vetšinou programů.


Zkrácení kabelů


Nyní už zbývá zkrátit USB kabely na rozumnou délku. Schéma zapojení je na obrázku níže.


Obr. - zapojení USB

OTG USB 3.0

Obvyklé využití OTG je zapojení myši, klávesnice, USB. V mém případě  je do tohoto portu zapojen ještě WiFi modul. 


Obr. Zařízení zapojené v OTG


Volný port bude osazen BT modulem. Je to z důvodu absence přímého vyvedení zvuku z PC. Bude spárováno z BT reproduktorem pro připojení audio signálu. Pozor ale na to, aby se BT reproduktor v případě nečinnosti nevypínal. 

USB hub na obrázku také plní částečně funkci krytky,  bude rozšířena až na LAN port.

Napájení fotoaparátu

Při nastavování zdroje jsem vycházel z údajů napsaných na baterii. To se ale ukázalo jako nedostatečné. Zdroj jsem přenastavil o 0,2V více. To se ukázalo jako dostačující. Dle různých  zdrojů z internetu takto postupovalo více uživatelů.

Nicméně postupujte obezřetně a na vlastní riziko. Hrozí zničení DSLR!
návštěvníků stránky
celkem198 425
tento týden70
dnes9